Al 35 jaren lang verdedigt Pro Lege de belangen van de gewezen parlementsleden en maakt ze het mogelijk om vriendschappelijke contacten met gelijkgezinden te onderhouden, zonder onderscheid van leeftijd of politieke overtuigingen.

De nieuwe technologieën zijn een bijzonder interessante ‘tool’ om dit te realiseren.

Het verheugt me om u deze nieuwe website te kunnen voorstellen zodat u een ruim overzicht en duidelijk beeld krijgt van het reilen en zeilen van onze leden alsook van de talrijke studie- en ontspanningsactiviteiten.

U kan hier alles lezen over de geschiedenis van onze organisatie, de statuten, de samenstelling van de verschillende comités, de internationale activiteiten, de huidige alsook de toekomstige projecten en activiteiten, kortom : het dagelijks leven van onze vereniging.

In naam van de Raad van bestuur wens ik u een moment van aangename lectuur en hoop dat dit bijdraagt tot virtuele ontmoetingen.

Manu Desutter
Voorzitter van Pro Lege

M Desutter Winter

Vereniging van Gewezen Kamerleden, Gewezen Senatoren en Gewezen Europese parlementsleden

NIEUWSBERICHTEN

Hier vindt u de laatste nieuwsberichten i.v.m. onze vereniging

LINKS

Enkele interessante links

PRO LEGE MAGAZINE

Archief van ons magazine dat 2 maal per jaar verschijnt

LOGIN

Leden kunnen zich hier aanmelden

Pro Lege V.Z.W.

Belgische Senaat
Dienst Algemene Zaken
Natieplein 1
B-1009 Brussel

M. prolege@senate.be  

Contact

Roland Moyse – Eerste adviseur
T. 02 501 74 91

Alain Jacquemin - Hoofd Dienst Reprografie
T. 02 501 73 61
F. 02 502 31 90