Voorstelling

De Vereniging van gewezen kamerleden, gewezen senatoren en gewezen Europese parlementsleden werd op 14 juli 1980 opgericht.  De statuten van de vereniging werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 november 1980.

In 1981 werd de benaming ‘Pro Lege’ ingevoerd.

Op 11 mei 1981 vond de eerste Algemene Vergadering plaats in het halfrond van de Senaat. De vereniging telde toen ongeveer 200 leden.

De vereniging telt thans 283 leden.  Ook de gewezen Belgische leden van het Europees Parlement, evenals de gewezen ambtenaren-generaal van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat, kunnen lid worden van Pro Lege.

In 2015 worden de wijzigingen van de statuten met o.a. opname van toetredende leden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Verschillende comités waken over de goede werking van de vereniging: de Raad van bestuur, het Adviescomité, de Commissie voor het Sociaal Statuut, het Comité voor de Culturele Activiteiten en het Redactiecomité.

Op internationaal vlak is Pro Lege een van de stichtende leden van de Europese vereniging van gewezen parlementsleden van de lidstaten van de Raad van Europa of van de Europese Unie, die in 1994 officieel opgericht werd.

NIEUWSBERICHTEN

Hier vindt u de laatste nieuwsberichten i.v.m. onze vereniging

LINKS

Enkele interessante links

PRO LEGE MAGAZINE

Archief van ons magazine dat 2 maal per jaar verschijnt

LOGIN

Leden kunnen zich hier aanmelden

Vereniging van Gewezen Kamerleden, Gewezen Senatoren en Gewezen Europese parlementsleden

Pro Lege V.Z.W.

Belgische Senaat
Dienst Algemene Zaken
Natieplein 1
B-1009 Brussel

M. prolege@senate.be  

Contact

Roland Moyse – Eerste adviseur
T. 02 501 74 91

Alain Jacquemin - Hoofd Dienst Reprografie
T. 02 501 73 61
F. 02 502 31 90